Käännöstoimisto, jossa nopeutta ja laatua pidetään kunniassa

  • Olemme kääntäneet 27 eri kielelle
  • Meillä on kokemusta lääketieteestä aina markkinointiin asti
  • Autamme sekä yksittäisten sisältösivujen että kokonaisten verkkosivujen kääntämisessä
  • Vastaamme tarpeisiisi tunnin kuluessa
  • Työ on aina laadukasta ja oikein laadittua

Käännöstoimiston perusprosessi

Käännöstoimiston perustoiminta eli kääntäminen vaikuttaa hyvin luovalta, mutta edellyttää kuitenkin erittäin tiukkojen sääntöjen noudattamista. Yrityksen sisällä käytämme näistä säännöistä nimitystä prosessi. Yleiskatsausta varten olemme laatineet perusprosessin eri vaiheiden kuvaukset.

Strategisesta johtamisesta huolehtiva johtoryhmä määrittelee tavoitteet ja tarkkailee niiden täyttymistä säännöllisin väliajoin.

Asiakaspalvelutiimin asiakaspalvelijat vastaavat kaikista projektinhallinta- ja hintatarjoustehtävistä. Asiakaspalvelijat nostavat esiin tiettyjen asiakkaiden tai asiakasryhmien tavoitteet ja myös täyttävät ne.

Käännöstyön hankintaan liittyvä prosessi tarkoittaa meidän kannaltamme ennen työn vastaanottamista tai tilauksen esittämistä suoritettavia toimia, joita ovat asiakkaan odotusten ja tiettyyn työhön liittyvien vaatimusten täsmentäminen, vahvistaminen ja sopimusten solmiminen. Tämän vaiheen päättyessä asiakkaalla ja meillä on oltava yhteinen käsitys tietyn projektin tavoitteista ja aikataulusta.

Käännöksen työhön antamisen vaiheessa käännösten hallinnoija tekee viimeisen yhteenvedon sovitusta ja vahvistaa kääntämisvaiheeseen osallistuvat henkilöt sekä muut henkiset ja aineelliset voimavarat. Tässä vaiheessa tehdään tarvittaessa myös kaikki muut käännöksen parasta suoritusta varten tarvittavat toimet. Käännösten hallinnoija takaa esimerkiksi käännösmuistiohjelman sopivien osien valinnan, tekstin sopivan muotoilun jne.

Kääntäminen tapahtuu ottaen huomioon asiakkaan toiveet ja kansainvälisesti hyväksytyt vaatimukset. Tarvittaessa suoritetaan myös erikoisalan tai tekninen tarkistus, tähän vaiheeseen kuuluvat myös kielentarkistus ja luovutustarkastus.

Kaikkia näitä vaiheita johtaa käännösten hallinnoija, joka seurannan ja toteutuksen takaamisen lisäksi tarkistaa myös eri vaiheiden toteutumisen. Käännösten hallinnoijan johdolla suoritetaan myös kääntämisvaihetta seuraava tarkastus, jolla varmistetaan, että asiakkaan kaikki toiveet ovat täyttyneet.

Kun käännös on valmis luovutettavaksi, se lähetetään ennen graafisen suunnittelun ja tulostuksen lopullisia vaiheita asiakkaan tarkistettavaksi. Ellei tietyn työn tai projektin osalta näitä vaiheita suoriteta, työn lopetusvaiheessa saadaan asiakkaalta palautetta työn laadusta, minkä jälkeen suoritetaan laskutus. Viimeksi mainittu on tosin jo puhtaasti kirjanpidollinen prosessi. Tämän tai sitä edeltävien prosessien aikana tehdään kanta-asiakkaalle yleensä jo seuraavaa käännöstä tai jäädään laskutuksen jälkeen odottamaan sen välitöntä saapumista.

kaavio

Pyydä tarjousVastaamme tunnin kuluessa!
Mervi Kala
Puh: +372 61 43 241
GSM: +372 555 88 978
Sähköposti: mervi@titania.ee
  • Pudota tiedostot tähän tai
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Kaikki asiakkaan tarjouspyyntöön liittyvät aineistot ja tiedot ovat luottamuksellisia ja tarkoitettu vain käännöstoimiston sisäiseen käyttöön
Top