Käännöstoimisto, jossa nopeutta ja laatua pidetään kunniassa

  • Olemme kääntäneet 27 eri kielelle
  • Meillä on kokemusta lääketieteestä aina markkinointiin asti
  • Autamme sekä yksittäisten sisältösivujen että kokonaisten verkkosivujen kääntämisessä
  • Vastaamme tarpeisiisi tunnin kuluessa
  • Työ on aina laadukasta ja oikein laadittua

Kielentarkistus

Tavoitteesta riippuen käytössä on koko joukko erilaisia tarkistustapoja, joista käytetään myös erilaisia nimityksiä.

Oikoluku eli korjausluku tarkoittaa tekstin tarkistusta, jonka tavoitteena on taata, että käännös vastaa alkutekstiä, se on kielellisesti virheetön ja sisällöltään ymmärrettävä. Tarkistajan äidinkieli on käännöksen kohdekieli ja tarkistaja hallitsee myös lähdekielen.

Terminologinen tarkistus tarkoittaa tekstin tarkistusta, jonka tavoitteena on taata termien oikea ja yhtenäinen käyttö käännöksessä. Tarkistajana toimii yleensä alaa tunteva tai aihepiiriä opiskellut asiantuntija. Toisinaan myös kieliasiantuntija, jolla on pitkä käännöskokemus erityisalalta.

Tekninen, erityisalan (myös sisällöllinen) tarkistus tarkoittaa sen tarkistamista, että käännös vastaa alkutekstiä, tavoitteena on varmistaa, että alkutekstin sisältö on välitetty oikein ja loogisesti sekä termejä on käytetty asianmukaisesti ja yhtenäisesti. Tarkistajan on hallittava sekä lähtö- että kohdekieli ja hän voi olla joko kieliasiantuntija, jolla on käännöskokemusta erityisalalta, tai kyseisellä alalla toimiva tai sitä opiskellut asiantuntija, jolla on kokemusta kääntämisestä.

Lokalisointia on käytetty viime aikoina kuvaamaan toimintaa, jossa tietokoneohjelmia mukautetaan kulttuuriin ja kieliympäristöön sopiviksi ottamalla huomioon kyseisen tietokoneohjelman tekniset mahdollisuudet. Itse asiassa lokalisointina voi pitää kaikenlaista tekstien muokkaamista, jossa käännöstä on loppukäyttäjän kieli- ja kulttuuriympäristön perusteella muutettava, täydennettävä tai mukautettava olennaisella tavalla alkutekstiin nähden, jotta varmistettaisiin lopputekstin selkeys ja ymmärrettävyys.

Jos tarvitset edellä mainittuja palveluja tai jotain muuta tekstiisi liittyvää tarkistusta, ota reippaasti yhteyttä meihin.

Pyydä tarjousVastaamme tunnin kuluessa!
Mervi Kala
Puh: +372 61 43 241
GSM: +372 555 88 978
Sähköposti: mervi@titania.ee
  • Pudota tiedostot tähän tai
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Kaikki asiakkaan tarjouspyyntöön liittyvät aineistot ja tiedot ovat luottamuksellisia ja tarkoitettu vain käännöstoimiston sisäiseen käyttöön
Top